• ساعت : ۲۲:۵۶:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ 
مدیركل دفتر آموزش كاركنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی ضمن بازدید از مؤسسه تاس ماهیان برای برگزاری منظم دوره های آموزشی ضمن خدمت در مؤسسه قدردانی كرد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر ، روز شنبه ششم مهر ماه 1398 آقای دکتر بصام مدیر کل دفتر آموزش کارکنان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به همراه معاون دفتر مذکور آقای مهندس محسنی در دفتر خانم دکتر فلاحی رئیس مؤسسه تاس ماهیان حضور یافتند و ضمن تقدیر از مؤسسه تاس ماهیان به جهت برگزاری منظم دوره های آموزشی ضمن خدمت در سال 1397  مواردی را در خصوص نیاز سنجی دوره های آموزشی سال جاری مطرح کردند. در این جلسه آقای مهندس علی محمدی رئیس اداره امور اداری و رفاه مؤسسه از برگزاری یازده عنوان کارگاه آموزشی و همچنین دوره های آموزشی چهل- شصت کارکنان با مشارکت مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان  استان خبر داد و عنوان کرد این دوره ها به دلیل فشردگی فعالیت های پژوهشی و فصل تکثیر ماهیان خاویاری،  درنیمه دوم سال جاری انجام خواهد شد. در ادامه میهمانان مذکور به همراه آقای مهندس علی محمدی از بخش آبزی پروری مؤسسه بازدید کردند.

روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0