عنوان : رئیس مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر از سایت های پرورش ماهی در قفس بازدید نمود
کد خبر : ۹۴۹۹۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ 
ساعت : ۱۰:۲۷:۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان، دکتر مریم فلاحی رئیس مؤسسه به همراه هیأتی متشکل از معاون تحقیقاتی و سرپرست بخش آبزی پروری مؤسسه روز شنبه مورخ 97/5/6 از سایت های پرورش ماهی در قفس بخش خصوصی در مناطق جفرود و انبارسر دستک بازدید کردند. در جریان این بازدید طرفین در خصوص ماهیدار کردن قفس های فعال 50 و 120 تنی در سال جاری به تبادل نظر پرداختند و تهیه بچه ماهیان خاویاری مورد نیاز برای قفس را در اولویت شروع همکاری قرار دادند.

روابط عمومی موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزربازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0