عنوان : گروهی از دانش آموزان دبیرستان غیر دولتی راه فرزانگان رشت از آزمایشگاه ها و فعالیت های پژوهشی مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر بازدید كردند
کد خبر : ۹۵۳۰۰
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ 
ساعت : ۱۱:۲۳:۵۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، در راستای افزایش  سطح آگاهی های عمومی و ترویج فرهنگ پژوهش و اهمیت حمایت و حفاظت از ذخایر ارزشمند ماهیان خاویاری بعنوان فسیل زنده دریای خزر، صبح روز دوشنبه مورخ 97/5/15 گروهی از دانش آموزان دبیرستان  غیر دولتی راه فرزانگان رشت  از پروژه های تحقیقاتی بخش های فیزیولوژی و بیوشیمی، بهداشت و بیماری ها و آبزی پروری و نیز حوضچه های تحقیقاتی پرورش ماهیان خاویاری مؤسسه بازدید نمودند و از نزدیک با فعالیت های جاری پژوهشی مؤسسه آشنا شدند.

 

 

 

 

 

روابط عمومی مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0