عنوان : جلسه دفاع رساله دكتری تخصصی در رشته تكثیر و پرورش آبزیان توسط محقق موسسه تاس ماهیان برگزار شد
کد خبر : ۹۶۷۱۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ 
ساعت : ۸:۴۲:۱۲

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

 روز سه شنبه مورخ 20 شهریور  ماه 97  جلسه دفاع  رساله دکتری با عنوان" بهگزینی تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus  ) بر اساس صفات رشد، بررسی توارث و رابطه RNA  با رشد آن در مرحله لاروی"، توسط مهندس علی حلاجیان کارشناس ارشد بخش فیزیولوژی و بیوشیمی مؤسسه تاس ماهیان و دانشجوی دکتری پژوهش محور مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، در آن مؤسسه برگزار گردید.

راهنمایی این رساله دکتری به عهده آقایان دکتر حسین عبدالحی و عبدالاحد شادپرور بوده و اساتید مشاور خانم دکتر مهتاب یارمحمدی و آقای دکتر محمد علی یزدانی ساداتی بودند. لازم به ذکر است که ایشان با انجام کلیه تعهدات، ارائه دستورالعمل ترویجی و ارائه مقاله موفق به اخذ نمره عالی گردید.

گفتنی است تاسماهی ایرانی یکی از ارزشمند ترین گونه های ماهیان خاویاری است که مجموعه فعالیت های پژوهشی با دو رویکرد حفاظت از ذخایر طبیعی و آبزی پروری آن برای تولید گوشت و خاویار در مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر در جریان است.

 

روابط عمومی مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزربازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0