عنوان : سخنرانی با عنوان Current Status of Korean Aquaculture-Challenge and Implication در مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر برگزار شد
کد خبر : ۹۷۲۶۱
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ 
ساعت : ۹:۴۶:۴۱

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

سخنرانی با عنوان Current Status of Korean Aquaculture-Challenge and Implication از ساعت 9 صبح الی 11صبح روز دوشنبه 9 مهر 1397  با حضور  جمعی از محققين و کارشناسان مؤسسه تحقيقات بين المللی تاس ماهيان دريای خزر ، شرکت کنندگانی از بخش خصوصی، پرورش دهندگان ماهی، بانک کشاورزی استان گيلان ، پژوهشکده اکولوژی دريای خزر، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، مراکز بازسازی ذخاير  شيلات گيلان و .... در سالن آمفی تأتر مؤسسه تحقيقات بين المللی تاس ماهيان دريای خزر برگزار شد.

سخنران اين جلسه آقای دکتر  Duk Hyun Yoonمشاور بين المللی آبزی پروری و مديرکل Aqua-Int. Consulting  جمهوری کره بود که در مورد روش های رایج و نوين آبزی پروری در جمهوری کره و همچنین آبزی پروری در قفس و سیستم های آبزی پروری نیمه مداربسته مطالبی را بيان نمودند و مورد توجه حضار قرار گرفت.

توجه به بازار ، پرورش دهندگان آبزیان و تقاضا برای تحقیق و توسعه بعنوان سه چرخه اصلی و اساسی مدیریت صنعت آبزی پروری در جمهوری کره مطرح شد و سرمایه گذاری با محور بازار بعنوان مهمترین سیاست راهبردی در این صنعت مورد تأکید قرار گرفت.

کم بودن و گران بودن زمین و عدم امکان استفاده از فضاهای بزرگ خشکی بعنوان حوضچه های زمینی پرورش ماهی در جمهوری کره ، فقدان و یا ناکافی بودن نیروی کار جوان بومی و گران بودن نیروی کار بومی ، استفاده از آب های ساحلی و دور از ساحل برای توسعه پرورش ماهی در قفس ، استفاده از سازه های پلی اتیلنی بجای حوضچه های بتنی و پرورش ماهی در شرایط متراکم و فوق متراکم از جمله چالش ها و موارد مطرح شده در جمهوری کره بود که در جلسه پرسش و پاسخ ، با تعامل حضار و سخنران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پس از این سخنرانی و جلسه مسئله محور، در خصوص انجام یک پروژه مشترک بین مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر و متخصصان جمهوری کره مذاکرات اولیه انجام شد و مقرر گردید پس از موافقت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پروپوزال مشترک برای اجرای یک پایلوت تحقیقاتی بایوفلاک پرورش تاس ماهیان ایران Sturgeon Aquaculture Research Bio Floc System) تهیه گردد. با توجه به تجارب قبلی این مؤسسه در مدیریت میکروبیولوژیک آب حوضچه های پرورشی از نظر تعدیل آمونیاک ، نیتریت و مواد دفعی ماهی و تجارب کشور کره در زمینه بهره برداری از سیستم های بایوفلاک پرورش ماهی ، طرفین علاقه مندی خود را برای مشارکت در این پروژه برای اجرا در ایران اعلام نمودند.

روابط عمومی و امور بین الملل موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

 

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0