عنوان : سخنرانی علمی " هورمون های مورد استفاده جهت تكثیر ماهیان خاویاری " در مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر برگزار شد
کد خبر : ۹۸۳۳۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ 
ساعت : ۱۱:۱۰:۳

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

مجموعه برنامه های سخنرانی های علمی توسط محققین مؤسسه بصورت هفتگی در سالن کنفرانس مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر برگزار می گردد و حضور علاقه مندان در این جلسات آزاد می باشد.

از مجموعه سخنرانی های علمی ، جلسه سخنرانی علمی دكتر رضا قربانی عضو هيأت علمي مؤسسه با عنوان

" هورمون های مورد استفاده جهت تکثیر ماهیان خاویاری " در تاریخ 17 مهر ماه 1397 با حضور جمعی از محققین و کارشناسان در سالن کنفرانس مؤسسه برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا تاریخچه ای از تکثیر ماهیان خاویاری در ایران و جهان بیان شد و سپس در زمینه انواع هورمون های مورد استفاده در تکثیر ماهیان خاویاری ،  شامل هورمون هیپوفیز، هورمون GnRH و آنالوگ آن (GnRHa)، هورمون LHRH و آنالوگ های آن (LHRHa، LHRHa2)، هورمون اوافکت (GnRH به همراه آنتاگونیست دوپامین) و انواع آنتاگونیست های دوپامین بویژه متوکلوپرامید که معمولا همراه با هورمون ها جهت رسیدگی جنسی مولدین مورد استفاده قرار می گیرند، توضیحاتی ارائه گردید. در پایان پیشنهاداتی در زمینه انجام تحقیقات مقایسه ای استفاده از هورمون ها و بازدارنده های دوپامین بر شاخص های تولید مثلی مولدین ماهیان خاویاری ارائه و به سئوالات حاضرین در سخنرانی پاسخ داده شد.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0