• ساعت : ۱۱:۵:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ 
گزارش مأموریت پژوهشی به كشور هلند توسط عضو هیأت علمی مؤسسه تاس ماهیان ارائه شد

 

به منظور افزايش غناي علمي و بحث و تبادل نظر در خصوص آخرين يافته هاي علمي و پژوهشي و همچنين به اشتراک گذاشتن تجربيات علمي محققين در طي بازديدهاي علمي انجام گرفته مرتبط با تاس ماهيان، مجموعه برنامه هاي سخنراني هاي علمي توسط پژوهشگران مؤسسه بصورت متناوب در سالن کنفرانس مؤسسه تحقيقات بين المللي تاس ماهيان درياي خزر برگزار مي گردد و حضور علاقه مندان در اين جلسات آزاد مي باشد.

در اين راستا، جلسه سخنراني گزارش مأموريت پژوهشي دکتر تورج سهرابي لنگرودي رئيس بخش آبزي پروري و عضو هيأت علمي مؤسسه با عنوان "گزارش سفر به دانشگاه واخنينگن هلند" در تاريخ 19 تير 1398 با حضور جمعي از اعضاي هيأت علمي، پژوهشگران و کارشناسان در سالن کنفرانس مؤسسه برگزار گرديد و بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات مطروحه انجام شد.

در اين جلسه گزارش مبسوطي در خصوص آخرين فناوري هاي سيستم آبزي پروري مدار بسته که در دانشگاه واخنينگن و مزارع خصوصي کشور هلند مورد بهره برداري قرار گرفته بود ارائه گرديد.

فناوري مذکور ، يکي از روش هاي آبزي پروري است که حدود سه دهه از بکار گيري آنها در اکثر کشورهاي اروپايي و در بعضي از کشورهاي آسيايي از جمله کشور ايران مي گذرد. هدف اصلي سيستم مدار بسته بالا بردن تراکم، استفاده حداکثر از فضاي موجود و استفاده مجدد از آب مي باشد. با پالايش مجدد آب و گردش آن در محيط مدار بسته پرورش ماهي با حذف مواد معلق توسط صافي هاي فيزيکي و نيز تبديل آمونياک به نيتريت و نيترات توسط پالايشگرهاي زيستي و با هوادهي و يا تزريق اکسيژن توسط راکتورهاي مخلوط کن و در نهايت با ضد عفوني کردن آب، آب مصرفي دوباره پالايش شده و مورد استفاده قرار مي گيرد که موجب صرفه جويي در آب و افزايش توليد در واحد سطح خواهد شد.

توليد فوق متراکم ماهيان خاوياري در سيستم مداربسته در قالب پروژه تحقيق و توسعه در مؤسسه تحقيقات بين المللي تاس ماهيان درياي خزر در دست پيگيري براي اجرا است.

 

 

 

 

 

روابط عمومي و امور بين الملل مؤسسه تحقيقات بين المللي تاس ماهيان درياي خزر

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0