دوشنبه, 11 اسفند 1399

موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر

  • ساعت : ۲۲:۸:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ 
روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه تاس ماهیان گزارش داد
استحصال خاویار از گونه های سریع الرشد و زودبازده در مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر انجام گرفت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر،  روز شنبه 4 اسفند 1398 از مولدین سریع الرشد ماهی دو رگه Bester و  ماهی Siper ، خاویار با کیفیت استحصال گردید.

برای اولین بار از یک گونه دورگه جدید با عنوان Siper هفت ساله (تلاقی تاس ماهی سیبری ماده و تاس ماهی ایرانی نر) منتج از فعالیت های پژوهشی مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر به میزان 12.3 درصد وزن بدن، خاویار با کیفیت خوب استحصال گردید. ضمنا درصد فیله دورگه یاد شده به میزان 40 درصد وزن کل بدن تعیین گردید.

همچنین از ماهی دورگه زود بازده و سریع الرشد Bester (تلاقی گونه استرلیاد نر و فیل ماهی ماده) هفت ساله حاصل از انجام فعالیت های پژوهشی مؤسسه تاس ماهیان به میزان 14.7 درصد وزن بدن، خاویار کیفیت خوب استحصال گردید. ضمنا درصد فیله دورگه یاد شده به میزان 47 درصد وزن کل بدن تعیین گردید.

در مجموع از 12 مولد از دورگه های یادشده (با میانگین وزنی 11 کیلوگرم) به میزان 18.8کیلوگرم خاویار مرغوب و با کیفیت استحصال و بسته بندی گردید.

گفتنی است تولید گونه های زودبازده و سریع الرشد برای استحصال گوشت و خاویار یكی از برنامه های  اثربخش مؤسسه تاس ماهیان بوده و پژوهشگران این مؤسسه در تلاش هستند تا برای گسترش فعالیت های تاس ماهی پروری و اقتصادی كردن این صنعت سودآور، دستورالعمل های افزایش بازده تولید و برگشت سریعتر سرمایه گذاری را برای پرورش دهندگان این گونه های ارزشمند فراهم كنند.

روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها