دوشنبه, 11 اسفند 1399

موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر

  • ساعت : ۱۹:۱۷:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ 
در راستای حفاظت از ذخایر ژنتیکی و پشتیبانی از صنعت آبزی پروری پایدار گونه های ارزشمند خاویاری،
پژوهشگران بخش ژنتیك و بیوتكنولوژی مؤسسه تاس ماهیان اقدام به انجماد اسپرم مؤفق دو مولد فیل ماهی پرورشی به میزان 500 میلی لیتر نمودند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه تحقیقات بین المللی  تاس ماهیان دریای خزر، در راستای حفاظت از ذخایر ژنتیکی و پشتیبانی از صنعت آبزی پروری پایدار ماهیان خاویاری، در بهمن ماه سال 1399 محققین بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی مؤسسه اقدام به انجماد اسپرم مؤفق دو مولد فیل ماهی پرورشی به میزان 500 میلی لیتر نمودند.گفتنی است اسپرم استحصال شده از دو مولد مذکور، دارای تحرک بالا، غلظت و حجم مناسبی بوده و علاوه بر استفاده در عملیات تکثیر امسال، مازاد آن به منظور استفاده مجدد در مواردی که مولدین نر مناسب در دسترس نباشند، جهت رفع نیاز صنعت آبزی پروری ذخیره گردید.

 

 

همچنین همزمان با اقدام فوق، مطالعه موردی بررسی افزایش مدت زنده مانی اسپرم منجمد شده با استفاده از عصاره کورکومین ، توسط محققین با تجربه موسسه انجام شد تا تاثیر این ماده مورد مطالعه قرار گرفته و درصورت پاسخ مناسب، در آینده در کنار سایر مکمل ها در تکنیک انجماد اسپرم ماهیان خاویاری به کار گرفته شود.

 

 

شایان ذکر است بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی مؤسسه تاس ماهیان آمادگی دارد تا ضمن حضور در مزارع آبزی پروری ماهیان خاویاری  در زمان باروری مولدین نر، استحصال اسپرم مازاد بر نیاز تکثیر و انتقال آن به بانک اسپرم مؤسسه با رعایت پروتکل های بهداشتی، نسبت به انجماد و ذخیره سازی اسپرم انتقال یافته از مزارع با استفاده از فناوری های پیشرفته موجود در مؤسسه و نیز آخرین تکنیک های روز دنیا در زمینه انجماد اسپرم، اقدام نموده و در مواقع ضروری و عدم امکان دسترسی به مولدین نر مناسب، نیاز مزارع را به اسپرم با کیفیت این گونه های ارزشمند و اقتصادی مرتفع نماید.

 

روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه تحقیقات بین المللی  تاس ماهیان دریای خزر

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها