شنبه, 29 خرداد 1400

مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

  • ساعت : ۹:۴۶:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ 
با همکاری محققین مؤسسه تاس ماهیان و کارشناسان سازمان شیلات ایران در مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی
لقاح اسپرم منجمد بیست ساله فیل ماهی دریایی، با موفقیت انجام شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه تحقیقات بین­ المللی تاس ماهیان دریای خزر در تاریخ 21 اسفند 1399 مقداری از اسپرم منجمد فیل ماهی موجود در بانک اسپرم مؤسسه تاس ماهیان مربوط به گونه های دریایی که که در سال 1380 شمسی توسط محققین بخش ژنتیک و بیوتکنولوژی منجمد و ذخیره شده بود، پس از اجرای عملیات انجماد زدایی به منظور اجرای فرایند لقاح با یک عدد فیل ماهی در اختیار مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید دکتر بهشتی قرار گرفت. در این راستا پس از رویت و بررسی اسپرم های منجمد از نظر نوع حرکت و مشاهده درصد تحرک مناسب، عملیات لقاح با موفقیت انجام شد و درصد نرولاسیون 30 درصد (شاهد 57 درصد) و درصد تخم گشایی 25 درصد (شاهد 30 درصد) برآورد گردید که از نظر فنی مورد تایید کارشناسان این حوزه می باشد.

شایان ذکر است این موفقیت گامی اثربخش در راستای حفاظت و احیای ذخایر ژنتیکی ارزشمند ماهیان خاویاری خزری می باشد که مرهون خدمات و زحمات شبانه روزی کارشناسان و محققین موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر و همکاری بی شائبه مدیران و کارشناسان پرتلاش مراکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری سازمان شیلات ایران است.

روابط عمومی و امور بین الملل موسسه تحقیقات بین ­المللی تاس ماهیان دریای خزر

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها