شنبه, 3 مهر 1400

مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

  • ساعت : ۱۲:۱۳:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 
روابط عمومی و امور بین الملل انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری گزارش داد
در سومین جلسه شورای پژوهشی انستیتو ضرورت آمایش سرزمین در آبزی پروری ماهیان خاویاری و آسیب شناسی این صنعت مورد تاكید قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری، سومین جلسه شورای پژوهشی مورخ سوم شهریور 1400 به منظور بحث و بررسی دوره های آموزشی پیشنهادی بخش های تحقیقاتی با حضور ریاست، معاونین و اعضای شورای پژوهشی با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن آمفی تئاتر انستیتو برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر محسنی معاون پژوهش و فناوری انستیتو با اشاره به ضرورت توجه جدی به موضوع آمایش سرزمین در آبزی پروری ماهیان خاویاری و آسیب شناسی این صنعت، نسبت به تهیه بسته های مناسبی از این موضوعات توسط بخش های تحقیقاتی تاکید کردند. ایشان همچنین افزودند ضرورت دارد محققین انستیتو نسبت به تدوین و ارائه مقالات ترویجی تلاش بیشتری داشته باشند تا پشتیبان مناسبی برای صنعت آبزی پروری بوده تا رنکینگ این مجله ارتقاء یابد. ایشان همچنین نسبت به ارائه سخنرانی های علمی توسط محققین انستیتو تاکید نمودند.

 در این جلسه عناوین، سرفصل ها، اهداف برگزاری و فراگیران پیشنهادی شش دوره آموزشی که توسط کارشناسان و مدیران بخش های تحقیقاتی تدوین و طرح ریزی شده بود توسط معاونت پژوهشی انستیتو ارائه شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا در صورت تایید اعضای شورای پژوهشی جهت تصویب و اخذ کد مصوب به مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ارسال گردد.

روابط عمومی و امور بین الملل انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها