پنج‌شنبه, 9 تير 1401

مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

  • ساعت : ۱۴:۱۷:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ 
روابط عمومی انستیتو گزارش داد:
برگزاری دوره آموزشی ترویجی " كاربرد غذاده های مكانیكی در پرورش ماهیان خاویاری" توسط محقق انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری در راستای دانش افزایی کارشناسان و آبزی پروران ماهیان خاویاری، روز سه شنبه 24 خرداد 1401 دوره آموزشی- تحت عنوان "کاربرد غذاده های مکانیکی در پرورش ماهیان خاویاری" بصورت وبینار توسط دکتر رضا قربانی عضو هیات علمی و محقق بخش آبزی پروری انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری در شبکه دانش کشاورزی (شاک) برگزار گردید. 

ابتدا مدرس این دوره آموزشی به تاریخچه ای از تولید گوشت و خاویار ماهیان خاویاری پرورشی در دنیا، انواع گونه های ماهیان خاویاری پرورشی در ایران و جهان،  انواع حوضچه های پرورشی از مراحل لاروی تا مولد، روش های غذادهی و تعویض آب حوضچه ها، انواع غذاده های مطالبه ای (پاندولی) و خودکار شامل: غذاده های چرخشی (دورانی)، پنوماتیکی (هوای فشرده)، لرزشی، صفحه گردان و تسمه ای اشاره داشتند. سپس به تشریح مزایای استفاده از غذاده های مکانیکی شامل کاهش نیروی انسانی و هزینه های مرتبط، غذادهی به موقع و در دفعات زیاد و به مقدار معین و معایب این دستگاه ها از جمله امکان خرابی، احتمال عملکرد غیر دقیق و مقرون به صرفه نبودن آنها پرداختند.  

لازم به ذکر است غذای آبزیان سهم عمده ای از هزینه های تولید در آبزی پروری را به خود اختصاص داد، بنابراین مدیریت تغذیه ماهیان خاویاری از نظر افزایش سوددهی و کاهش هزینه های تولید از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها