سه‌شنبه, 18 بهمن 1401

مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

  • ساعت : ۱۵:۱۶:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ 
روابط عمومی انستیتو گزارش داد:
برگزاری دوره آموزشی تحت عنوان "فیزیولوژی گوارش در لارو ماهیان خاویاری" توسط عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری با هدف ارتقای سطح دانش کارشناسان، در روز یکشنبه 11 دیماه 1401 یک دوره آموزشی با عنوان"فیزیولوژی گوارش در لارو ماهیان خاویاری" توسط خانم دکتر مریم منصف شکری، عضو هیأت علمی انستیتو برای محققان بخش های تحقیقاتی این انستیتو در سالن کنفرانس انستیتو برگزار شد.

دراین دوره آموزشی ابتدا خانم دکتر منصف شکری با بیان این که رشد پایدار در صنعت آبزی­پروری تاس ماهیان نیازمند به تولید بچه ماهی با کیفت و کمیت لازم می­باشد، اذعان داشتند علی رغم پیشرفت قابل توجه در تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری در سال­های اخیر، تلفات بالا در مرحله لاروی، از چالش­های جدی این صنعت بشمار می­رود. وی خاطرنشان کرد فیزیولوژی گوارشی مرحله لاروی در مراحل مختلف پرورش آبزیان ارتباط دارد، زیرا بسیاری از مشکلات بقاء و کیفیت در تولید بچه ماهی به عملکرد فیزیولوژی گوارش در طول دوره تکوین لارو مربوط می­شود. لذا کیفیت جیره باید دقیقا با ظرفیت فیزیولوژیک و گوارشی مراحل اولیه لاروی مطابقت داشته باشد که این امر در افزایش زنده مانی لارو و بچه ماهیان پرورشی تاثیر بسزایی دارد. ایشان در این دوره آموزشی تکامل دستگاه گوارشی لارو تاس ماهیان از لحاظ ساختاری و آنزیمی را تشریح نموده و به ظرفیت هضم آنزیم در مراحل لاروی، کنترل هورمونی فرایند هضم، عوامل کنترل کننده اشتها، مکانیسم درک وجود غذا توسط سلول مطالب ارزشمندی را ارائه  کردند و در پایان نیز با حضور مسئول آموزش از فراگیران آزمون به عمل آمد.

روابط عمومی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها